IKLAN
 

Koyok Nonton Film Dono Kasino Indro

Wes telung dina warunge Yu Tik lagi bukak maneh, sawise prei rong minggu ngurusi ibune sing lagi ketaman lara neng desa. Koyok wes do ngempet kangen, mboh karo Yu Tik mboh karo wedang kopine, utawa jajan rondho royale, bengi iku warunge mak byuk, ramene mboh.

"Kok suwemen leh Yu..sampek kangen aku, pie Makmu wes sehat tenan to, sukurlah, sori Yo gak iso tilik, kene Dewe Yo mumet Yu..mikirno kahanan negara iki, mulai pusat sampek daerah kok geger AE ngene Iki," aloke Dhe Sumar.

Yu Tik mung mesem, karo nyugohno kopi sak gorengane rondho royal, tempe, tahu rong piring kanggo Dhe Sumar sak kancane wong papat, termasuk Om Law, Pengacara kondang sing ndampingi Petinggi Pardi, ngurus perkara Perades sing lagi dadi Wawa neng Desane.

"Lha ini gimana Om Law, Gubernur lempar bola panas ke Bupati lagi, soal surat permohonan audit forensik ke BSSN, seperti tuntutan Perades yang gagal kemarin," aloke Petinggi Pardi, karo nyedot udute. nganti pipine kempong, saking mumete.

Pencen mumetno sirah tenan urusan Perades Iki, mulai demo, sampek lapor - laporan, rong sasi sakwise do dilantik, urusan Iki koyo gak ono bare, mbuh sampek kapan, yen ora ndang ditandangi serius, wong papat wes dadi tersangka, petinggi loro, operator komputer loro.

"Ini memang ibarat kita main kotak Pandora, salah buka pintu, bisa ambyar semua, kemarin sudah ada dua desa contohnya, salah penanganan mereka akhirnya masuk dua desa, dan masih terus dikembangkan nanti ke Perangkat yang jadi, yang makai SK itu, dan sialnya Desa - desa lain juga dilaporkan," aloke Om Law, koyo biasane nganggo Basa Indonesia.

Nanging masiyo ngunu, kabeh mau mung Kades utawa panitia Desa sing dadi tumbal, durung ono penyelidikan sing komperehensif munggah menduwur, durung sampek ono, sing tekan sopo sing dadi aktor intelektual seleksi Perangkat sing nggegerno sak Kabupaten iki. Kamangka laporan wes ndlidir tekan endi - endi, mulai Polisi, Jaksa, Ombudsman, KPK sampek BSSN.

"Khusus yang untuk laporan di BSSN itu, maksudnya permohonan untuk audit forensik terkait dugaan kecurangan tes CAT, Perades gagal ini cukup getol juga, gak ditandangani Bupati, mereka lompat ke Gubernur, yang akhirnya dijawab kembali diserahkan ke Bupati lagi, ini unik sekali, dan itu langkah cerdik juga dari Gubernur, gak mau terseret arus Perades," omonge Om Law maneh, gawe ndomblong sing ngrungokno, luweh pucet maneh Petinggi Pardi, sing ngadakno Perangkat 9 neng Desane, sing ugo dilaporke merga anake katut dadi Perangkat.

Lha nek ngene lak podo karo nonton film Dono Kasino Indro sing judule "Maju Kena, Mundur Kena", kok ora kepiye jal, nek Bupati gelem tandatangan audit forensik, trus yen ditemokno memang ono rekadaya, kabeh hasil ujian iso dibatalno, Kades - kades sing jumlah e satus sewidak Desa iso ajur mumur, trus nek diperikso pidana opo gelem dikorbanke Dewe? Iku nek hasil audit forensik e terbukti lho..nek ora terbukti curang, yo aman kabeh.

Nanging kosok baline, Yen Bupati tetep emoh tandatangan, kamangka wes diperintah nduwurane, yaiku Gubernur, Bupati iso disebut nutup - nutupi, utawa malah diduga terlibat dalam kasus Perades Iki, sing ngarani Yo ora salah to? 

"Jian koyok nonton film Dono Kasino Indro tenan sing judule Maju Kena, Mundur Kena, nanging Iki film sing ora lucu blas,!" aloke Dhe Sumar nandes. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar